10Sžr/178/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.10.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Chapčáková, PhD. – SKP Suisse Credit s.r.o., Košice
c/a
Katastrálny úrad v Prešove