10Sžr/164/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.10.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Róbert Šimončík a spol.
c/a
Katastrálny úrad Banská Bystrica