10Sžr/152/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Hatalová, PhD.


Účastníci:
Jozef Stríbrnský a spol.
c/a
Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor