10Sžr/145/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2011 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Miloslav Pinčák
c/a
Obvodný pozemkový úrad v Michalovciach