10Sžr/144/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.09.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
SPRAVBYT s.r.o.
c/a
Správa katastra Prešov (pôvodne Katastrálny úrad v Prešove)