10Sžr/138/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.07.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
ZO SZZ
c/a
Krajský pozemkový úrad Prešov