10Sžr/124/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.09.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčkeová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Dušan Štetina
c/a
Správa katastra Banská Štiavnica