10Sžr/120/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.05.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
c/a
Okresný úrad Bardejov

Termín zrušený z dôvodu späťvzatia odvolania.