10Sžr/118/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.04.2014 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
c/a
Okresný úrad Veľký Krtíš

Termín zrušený z dôvodu späťvzatia