10Sžr/115/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.02.2014 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
c/a
Okresný úrad Senica

TERMÍN ZRUŠENÝ