10Sžr/113/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
1. Róbert Rošš
2. Mária Roššová
3. Prof. RNDr. Pavol Hrdlovič, DrSc.
4. Nadežda hrdlovičová
c/a
Krajský stavebný úrad v Bratislave