10Sžr/111/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.12.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu:


Účastníci:
Pohotovosť, s.r.o.
c/a
Správa katastra Myjava