10Sžr/104/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.02.2013 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Pohotovosť, s. r. o., Bratislava
c/a
Správa katastra Humenné