10Sžr/101/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.01.2013 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Pohotovosť, s.r.o.
c/a
Správa katastra Humenné