10Sžr/101/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.05.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 6/84
c/a
Krajský pozemkový úrad v Bratislave