10Sžp/7/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.09.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
GEOTERM KOŠICE, a.s.
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR