10Sžo/84/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.07.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Mgr. Martin Tišťan
c/a
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov