10Sžo/4/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.01.2016 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
JUDr. Milan Vetrák, PhD.
c/a
Úrad na ochranu osobných údajov SR