10Sžo/294/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.04.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
László Gubík
c/a
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Nitra