10Sžo/257/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Hatalová, PhD.


Účastníci:
Obyvatelia pre Sliač, občianske združenie
c/a
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie