10Sžo/25/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.04.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Martin Daňo
c/a
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát