10Sžnz/4/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 11.11.2015 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Raju Miah
c/a
Ministerstvo vnútra SR