10Sžnz/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 04.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Kumar Bhushan
c/a
Ministerstvo vnútra SR
Termín zrušený