10Sžk/9/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.04.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
pplk. Mgr. Július Remenár
c/a
Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

Termín zrušený !