10Sžd/8/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Viera Šargová
c/a
Ministerstvo vnútra SR