10Sžd/8/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.10.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová

Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ján Ivančo
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát Košice