10Sžd/34/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ján Bardáč
c/a
Ministerstvo vnútra SR Bratislava