10Sžd/33/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.06.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. jana Henčeková, PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Peter Jarkovský
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove