10Sžd/31/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.03.2013 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Pavol Kováčik
c/a
Ministerstvo vnútra SR (predtým Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, KDI)