10Sžd/29/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.02.2013 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
JUDr. Ladislav Török
c/a
Ministerstvo vnútra SR (pôvodne Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, KDI)