10Sžd/28/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.12.2013 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Pavol Kovačik
c/a
Ministerstvo vnútra SR

Zmena termínu vyhlásenia, nový termín T:18/12/2013