10Sžd/26/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.02.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Jaroslav Kačmár
c/a
Ministerstvo vnútra SR (pôvodne Krajské riaditeľstvo PZ, KDI Košice)