10Sžd/25/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.12.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ivan Koša
c/a
Ministerstvo vnútra SR