10Sžd/22/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.05.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Ing. Ján Vojtek
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ, KDI Košice