10Sžd/20/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.01.2013 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
JUDr. Miloš Cimrák
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ, KDI Nitra