10Sžd/18/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.03.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Jozef Palider Oravská spoločnosť a spol.
c/a
Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne