10Sžd/17/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.02.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Ján Harvan
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove