10Sžd/14/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.07.2013 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
JUDr. Vladimír Cahajla
c/a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (pôvodne Krajské riaditeľstvo PZ, KDI Prešov)