10Szak/3/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.02.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Mahmood Sabri
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava