10Szak/14/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.11.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Abdelhamid Boussag
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov