10Sža/6/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Peter Paluda
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Hakan Ekinci
c/a
Prezídium PZ, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Bratislava