10Sža/57/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.12.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Bernadin Kouhossounon
c/a
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR