10Sža/55/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.11.2011 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková
Členovia senátu:


Účastníci:
Jurij Lebovka
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava