10Sža/54/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Xiaofeng Chen
c/a
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov