10Sža/53/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.11.2011 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková
Členovia senátu:


Účastníci:
Sohrab Hosen
c/a
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR