10SZa/5/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Mohamad Salin
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava