10Sža/5/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Alijan Abassi
c/a
Ministerstvo vnútra SR