10Sža/48/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.12.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Nandintsetseg Purevsuren
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Košice - letisko