10Sža/48/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.10.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Mohamed Abdir Kadir
c/a
Prezídium PZ, Úrad hraničnej a cudzineckej polície