10SZa/4/20103

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Abdi Omar Ali
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Ubľa